Samen

The Weaterhermakers

We werken met veel van onze projecten samen met The Weathermakers. http://www.theweathermakers.nl

United Designers

Aan zowel het ontwerp als aan de doorontwikkeling van het Voorveld wordt meegedacht door United Designers. Bij de start van Standing People in 2017 is dit contact ontstaan en nu we in 2022 van start kunnen met de aanleg, wordt deze prettige samenwerking voortgezet. Wat een schat aan kennis ligt er bij de United Designers!