Stap in de goede richting!

31 oktober 2018 Update 0


Na een paar spannende weken is de eerste officiële reactie van de Provincie binnen gekomen. En het was goed nieuws! De provincie ziet kansen voor het inpassen van de Farmflip en een verdere samenwerking hierin. Wel geven ze aan dat onze plannen moeten passen in het bestaande masterplan en dat is nu nog niet helemaal het geval.

We zijn er dus nog niet, maar gaan wel serieus verder in gesprek. Dat is voor ons een heel mooi resultaat, want nu gaat we echt samen naar oplossingen zoeken. We hebben dan ook begin november de eerste afspraak gepland met de provincie en een door hen bij de planvorming betrokken landschapsarchitect.


ACHTERGROND

In de vorige nieuwsbrief vertelden we iets meer verteld over de grondruil die de basis vormt voor de Farmflip in IJsselstein. Deze keer willen we jullie wat meer achtergrond geven over de ecologische functionaliteit van het plan. Hierin trekken we samen op met The Weathermakers. Zij hebben voor ons een advies geschreven dat onderdeel uitmaakte van het plan dat is ingediend bij de Provincie.

Een gezonde bodem is de basis voor het verbeteren van de ecologische functionaliteit van een gebied. De bodemkwaliteit van gronden waarop langere tijd vee is gehouden, kan wel wat verbetering gebruiken. We moeten in de bodem investeren om deze weer gezond te maken. Bomen en planten zorgen voor meer organisch materiaal in die bodem en dit zorgt voor het ontstaan van micro-organismen. Hoe groter het kavel voor de farmflip hoe beter, want meer diversiteit geeft meer impuls aan de bodem van het hele gebied!

WATER IN HET PLAN

Water neemt in het plan een belangrijke plek in. We willen een meertje aanleggen dat helpt in bij het opvangen van overschot aan water. Bij dat meer leggen we een natuurcamping aan. Verder gaan we de bestaande watergangen, nu  nog maar kleine slootjes, verbreden. Dit doen we allemaal in samenwerking met de Waterschappen.

Door het toevoegen van water ondersteunen we het ecologische systeem nog meer. Door nieuwe planten en bomen wordt het water beter opgenomen in de bodem en spoelt het niet weg. Het vergroenen zorgtdus op de meest efficiënte en de snelste manier voor klimaatverandering op kleine schaal. In een eerder bericht vertelden we al dat het Waterschap heeft aangegeven dat we met het waterplan écht een verandering kunnen maken!


VOLGENDE MAAND

Komende weken gaan we dus met fris enthousiasme verder werken aan het inpassen van de Farmflip in de liggende plannen van de Provincie. De gesprekken zullen in het begin vooral gaan over de openbare en private functies en over de verhouding hiervan. We gaan het plan in elk geval tot in de puntjes doornemen en optimaliseren waar nodig. We hebben er zin in!

Schrijf je hier in voor deze nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *