Wat we doen


Farmflippen

Wij willen bomen planten! Dat is de basis van alle plannenmakerij van Standing People. We willen bomen planten omdat we daarmee CO2 onttrekken en omdat we daarmee gedegradeerde landbouwgrond gezond kunnen maken. Vanuit deze basis zijn we in 2017 plannen gaan maken.

We zoeken vervallen middelgrote boerderijen of braakliggende stukken landbouw/natuurgrond om hier een nieuw Ecosysteem op te zetten. Samen met onze adviseurs (The WeatherMakers & Daniel Halsey) ontwerpen we dit Ecosysteem (op voormalige monocultuurgronden) vanuit de visie en focus dit op te bouwen vanuit een gezonde bodem. Het doel is een natuurgebied te creëren dat:CO2 onttrekt, waaruit voedsel te oogsten is, openbaar toegankelijke gebieden bevat, ecologische waarde heeft, toekomstbestendig is, zeer kleinschalig bewoonbaar is, geen bestrijdingsmiddelen nodig heeft en zichzelf in standhoudt terwijl de biodiversiteit geleidelijk toe zal nemen.
Alle loodsen, schuren, stallen en overig ongewenste bebouwing halen we weg. Om het gebied te kunnen beheren van binnenuit, hebben wij het woningtype van de toekomst ontworpen; het Landschip. Deze woning maakt onderdeel uit van de natuur, neemt door haar uitgekiende ontwerp geen opzichtige en ongepaste vormen aan waardoor het in combinatie met verantwoord materiaalgebruik perfect ingepast kan worden in een natuurgebied. Afhankelijk van de situatie zal een zeer klein aantal woningen gebouwd worden waardoor een kleine zelfvoorzienende community ontstaat die tevens het gebied beheert. De afvalstromen van de woningen worden nauwkeuring bekeken en gebruikt als voeding voor het ecosysteem, dan wel de dieren die hier ook onderdeel vanuit zullen gaan maken. Ook zijn deze woningen volledig zelfvoorzienend waardoor een extreem lage CO2 footprint ontstaat. In combinatie met de aanleg van natuur waaruit geoogst kan worden en de aanplant van nieuwe bomen, kan een gezin zelfs met een positieve footprint wonen; toekomstbestendig!! Het doel is dus duidelijk om mens en natuur in symbiose te laten samenleven zoals de toekomst dit van ons allen zal gaan verlangen.
Op deze manier denken wij een win-win situatie te hebben gecreëerd voor: stoppende boeren, het onttrekken en vastleggen van CO2, het tekort aan (openbare- en particuliere) natuurgronden, het overschot aan landbouwgrond negatief geassocieerd met de uitstoot van broeikasgassen, een conceptuele bijdrage aan duurzaam wonen in de toekomst, herstellen van de verloren verbinding mens-natuur én de productie van vers en gezond voedsel van het land.

Mogelijkheden voor de overige hectares zijn dat deze worden verpacht aan nieuwe toekomstgerichte boeren, lokale groene initiatieven of openbare voedselbossen. Ook wordt er een deel van de grond uitgegeven aan de vereniging Plant je eigen bos!

Plant je eigen bos

Ons idee voor Plant je eigen bos? We richten samen een vereniging op en kopen een paar hectare landbouwgrond. Die laten we omzetten naar bosgrond. We verdelen deze bosgrond onder de leden en gaan aan de slag met planten van bomen, struiken en planten. Als het maar groen is en groeit.  Bosbessenstruiken, appelbomen, tomaten, maar ook mooie beuken en eiken. We reserveren een plekje waar we bij elkaar kunnen komen. Een vuurplaats, een paar houtblokken, zoiets. Een plek om een oogstfeest te houden, plantjes te ruilen of gewoon even wat worstjes te braden. Lid worden van deze vereniging? Leuk, meld je hieronder aan via onze site!

Groene samenwerking

Er blijven hectares over. Deze willen we via onze partners groen gaan inrichten. Een voedselbos, een fruittuin, en groene wandelroute, andere goede plannen? Als het binnen ons concept past, komen we graag met je in contact!

-Contact-