Ons verhaal

Govert de Heer (Oprichter)

Van stagiair in de werkvoorbereiding tot projectmanager bij JP van Eesteren bv van 2003-2017. Ervaring in grootschalige utiliteitsbouw, appartementen en woningen. Als projectmanager verantwoordelijk voor meerdere grote projecten gelijktijdig. technisch en organisatorisch onderlegd

Lonneke Kienhuis (Back Office)

Met veel ervaring in projectmanagement, projectadministraties en vastgoed ondersteunt zij de gehele plannenmakerij. Van administratieve ondersteuning tot communicatie, websites en sociale media.

Ons Verhaal

Start-up

Standing People is een start-up. Gestart in 2017 vanuit een ideologische doelstelling om Nederlandse landbouwgronden te vergroenen en hier een habitat te creëren waar mens en natuur in balans leven. Wij zoeken vervallen middelgrote boerderijen of braakliggende stukken landbouw/natuurgrond om ons natuur-ontwikkelplan op toe te kunnen passen. De basis is de grond in de breedste zin van het woord, gezonde grond voor wonen, eten en een verbetering in reductie van C02.

Onze achtergrond ligt in de aannemerij, in procesmanagement en in projectontwikkeling. Vanuit de rol als Projectmanager bij de bouw van het hoogstaand duurzame hoofdkantoor van de Triodos Bank in Driebergen, is bij Govert de Heer de ambitie ontstaan om een nieuwe koers te varen en zich volledig te richten op het vergroenen van de vele inefficiënt gebruikte graslanden die Nederland kent. Deze koerswijziging leidde medio 2017 tot de start van: Standing People!

Businessmodel

Standing People werkt vanuit de visie “brengen en halen”’. Wij brengen bodemherstel, natuur en landschappelijke diversiteit, we halen een nieuwe manier van wonen en leven. Zelfvoorzienend, duurzaam, permacultuur, offgrid, klimaatbestendig, bodemoptimalisatie en innovatie zijn sleutelwoorden voor ons. Uitgangspunt van het model is dat alle deelnemende partijen (inclusief de natuur!) er beter van worden en dus winnen. Standing People is continu op zoek naar de ultieme combinatie in vergroening en verantwoord & innovatief bouwen. Zo maken wij de aanleg van particuliere natuur financieel haalbaar en slaan wij de brug tussen droom en werkelijkheid. Van visie naar uitvoering.

Concept

Het concept: wij maken van een boerderij (negatief geassocieerd met uitstoot en monocultuur) een nieuw biodivers en toekomstbestendig Ecosysteem; een gezond nieuw natuurgebied met dubbelfuncties waar iedereen wat aan heeft. Middels de ruimte voor ruimte of rood voor groen regeling, wordt er funding gecreëerd dit alles aan te leggen vanuit de verkoop van bouwgrond. Niet zomaar bouwgrond, het moet natuurlijk wel in een natuurgebied passen! Hiervoor hebben wij het Landschip ontwikkeld. Samen met een zeer kleinschalige groep gelijkgestemden creëren wij een kleine zelfvoorzienende community. Samen verbouwen we voedsel en samen bouwen wij een aantal Landschepen. Dit is een door ons ontwikkelde zelfvoorzienende off-grid woning, die onderdeel uitmaakt van het Landschap zonder er afbreuk aan te doen. Op een locatie van 7-15 ha. zien wij ruimte voor 2 tot 4 Landschepen. De overblijvende hectares krijgen een natuurbestemming (met waarde agrarisch of recreatie), waarvan standaard een flink deel wordt gereserveerd voor het aanleggen van een permacultuur.

Wonen en leven in het groen, eten van je eigen land, energie zelf opwekken en bijdragen aan je omgeving. We zien ruimte voor biologisch boeren, voor volkstuinen, voor samenwerking, sociale verbindingen, voedsel verbouwen voor jezelf en anderen, kortom voor heel veel groen!

Wij zien onze manier van natuurontwikkeling als een samenspel tussen permacultuur, landschepen, verpachting aan particulieren en verpachting aan biologische ondernemers. We denken vanuit een community en samenwerking waarbij wordt gehaald en gebracht. We hebben tot doel om voor iedereen, mensen met een kleine of grote beurs, ondernemers en onderzoekers een levendige groene plek te bieden!

Inspiratie

Onze zoektocht in ‘het bijdragen aan een betere wereld’ is pas begonnen. Ons pad moet zich nog wijzen. Onderstaande personen hebben reeds paden gebaand, bijgedragen en ons paden gewezen. Daarmee zijn zij ondersteunend geweest in de ontwikkeling van onze visie. Nogmaals hartelijk dank hiervoor!
Ties van der Hoeven

Goede vriend sinds midden jaren '90. Met zijn 'alles verbindende theorieën' een talent met oplossingen voor een betere aarde. Oprichter van 'The Weathermakers'

John D. Liu

Een vriend van Ties. Door zijn werk aan o.a. het Löss Plateau in China een grote inspiratie in wat mogelijk is met het restaureren van ecosystemen. Wereldwijd zeer waardevol als 'verbinder' en initiator van Ecosystem Restoration Camps

Thomas Rau

Mee samengewerkt voor project Triodos Bank te Zeist. Een van 's werelds meest innovatieve en duurzame utiliteitsprojecten. Voorloper en initiator van de circulaire economie en tevens initiator van Madaster