Provincie reageert positief

2 juni 2018 Update 0

Wat een heerlijke maand hebben we achter de rug! Terwijl alles groeit en bloeit in de warme zon hebben we gesproken met verschillende instanties. We sloten mei uiteindelijk af met een heel positief gesprek met de provincie Utrecht!

De afgelopen weken hebben steeds in het teken gestaan van de en het inpassen van de uiteenlopende groene plannen op de gevonden locatie. Met de Weathermakers en het Waterschap hebben we een erg leuk gesproken over oplossingen voor het tegengaan van hittestress. Ook gaf het Waterschap aan erg gebaat te zijn bij de grondverbetering die ontstaat door het aanleggen van biodiverse natuur. Doordat wij de bodemkwaliteit verbeteren, verbetert namelijk ook de kwaliteit van het grondwater en vermindert de lokale belasting van het gemeentestelsel. Verrassend genoeg is ons plangebied zo groot, dat we daar straks ook echt een nuttige bijdrage aan gaan leveren!

Het vinden van de eerste boer en daarmee het zicht hebben op zo’n goede locatie midden in het land, heeft meer mensen enthousiast gemaakt over zelfvoorzienend wonen in een Landschip. We hebben zelfs een paar serieus ge├»nteresseerde kopers aan onze lijst kunnen toevoegen. Daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee! Dit betekent namelijk dat we onze ogen kunnen houden voor eventuele nieuwe farms die geschikt zijn om te flippen.

FARMFLIPPEN

De ontwikkelingen verliepen deze maand niet zonder slag of stoot. De boer die we gevonden hebben, heeft veel grond in zijn bezit maar deze grond ligt niet allemaal bij elkaar. Er moet dus grond geruild worden om al onze plannen bij elkaar te kunnen realiseren. Het moet immers een aaneengesloten levendig en bruisend groen natuurgebied gaan worden!

Na een aantal gesprekken hebben we nu in overleg met de provincie Utrecht een mooie plek van ongeveer 15 hectare gevonden die we mogelijk kunnen ruilen voor de grond van onze boer. De komende weken werken we dus enthousiast verder aan het functioneel ontwerp voor deze locatie waarin we de verschillende plannen zo goed mogelijk bij elkaar brengen.

VOLGENDE MAAND

Na het Waterschap en de provincie Utrecht is de volgende belangrijke stap het gesprek met de gemeente IJsselstein. Inmiddels is bekend wie de nieuwe wethouder is en in juni gaan we proberen om met hem kennis te maken. Uiteindelijk is het de gemeente die ervoor kan zorgen dat de Farmflip echt kan gaan plaatsvinden, dus er hangt veel af van de gesprekken met hen.

We gaan daarnaast door met het financieringsplan en hebben daarvoor gesprekken met de Triodos bank. De schetsontwerpen gaan we verder uitwerken en met de provincie afstemmen en we kijken zoals eerder genoemd continu om ons heen voor nieuwe kansen voor Farmflippen!
Tot volgende maand dus!

Schrijf je hier in voor deze nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *